RC AUTOKLUB České Republiky

Zápis č. 1/2003
ze zasedání výkonného výboru RC autoklubu

Datum konání: 5.2.2003 Praha

Přítomni: R. Ungr, V. Strupek, Z. Kapička, L. Kaninová, M. Kubička


Program:

1. EFRA info 2003
2. Žádost o registraci klubů
3. Kalendář 2003 RCAČR
4. Měřící zařízení
5. Diskuze


ad 1. Zahájení provedl R. Ungr, přivítal všechny účastníky a informoval o materiálech EFRA, včetně předání faktury k úhradě za licence, startovné a poplatky za sekce. Faktura bude vrácena s výhradami k poplatkům za sekce. Sekce velká měřítka má zajištěna 4 místa na ME, z toho 2 místa hradí RCAČR a 2 místa si hradí jezdci. Stejně jako u MS, kde si veškeré náklady hradí jezdci. RCAČR objedná 20 licencí EFRA, 4 budou vráceny z roku 2002.

ad 2. Byla předložena žádost o registraci klubu Model Klub Kbely. Schváleno.

ad.3. Předsedové sekcí předložili návrh termínů závodů pořádaných RCAČR, vyjma sekce IC 1 : 8 buggy,
kde dosud nejsou termíny významných evropských závodů. Oficiální termíny budou uveřejněny do 15.2.2003.

ad 4. RCAČR má v současné době 2 fungující zařízení AMB, které budou zapůjčovány bezplatně klubům, které pořádají oficiální závody MČR, v případě vice než dvou závodů MČR v jednom termínu, bude další měřící zařízení zapůjčeno z jiných zdrojů za úhradu ze strany RCAČR. V případě zájmu o zapůjčení AMB neregistrovanému klubu v RCAČR, bude vybírána náhrada 800 Kč/den.


ad 5. 5/1 Členské příspěvky 2003 zůstávají stejné jako pro rok 2002:
- registrační poplatek za klub …………….. 1000 Kč
- členský příspěvek pro RCAČR …………... 300 Kč
- licence "junior" ročník 1988 a mladší …..... 300 Kč
- licence "senior" ……………………………. 900 Kč
Termín pro úhradu všech poplatků je 28.2.2003
Převod na běžný účet RCAČR: 0130452339/0800
Kdo neuhradí registrační a licenční poplatky, nebude připuštěn k závodu.

5/2 Po diskuzi bylo rozhodnuto, že pro letošní rok nebude určen pro MČR Touring Cars E1:10, typ pneumatik ani motorů. Motor bude určen pouze počtem závitů 12.

Zapsal: R. Ungr