KALEDÁŘ AKCÍ
prosinec/2018
KATEGORIE
INFORMACE
Členové a rozhodčí 2018
Výpis transparentního účtu
Celkový kalendář RCAČR
Síň slávy
Dokumenty ke stažení
Antidopingová charta
Valné hromady
Stav hospodaření
Počasí
Mapa stránek
ODKAZY
EFRA   European Federation of Radio Operated Model Automobiles
EFRA kalendář   na aktuální sezonu
IFMAR International Federation of Model Auto Racing

RC Autoklub České republiky

Členské příspěvky zůstávají pro rok 2018 ve stejné výši + jak platit?

28.12.2017
Předsednictvo RCAČR stanovilo pro rok 2018 členské příspěvky v nezměněné výši: registrovaný spolek 1000,-/rok. Člen 400,-/rok. Členský příspěvek za klub a tři (3) registrované členy klubu musí být zaplacen nejpozději do konce ledna daného kalendářního roku, jinak členství klubu spolku zaniká. (Delegáti na Valnou hromadu mají termín zaplacení do data Valné hromady).

Jak platit?
Jednotliví členové řeší úhradu poplatků pouze přes svůj klub!
1.    klub zašle po 1.1.2018 platbu minimálně 2.200,- za klub (1.000,-) a 3 členy (+ 3x 400,-) na účet RCAČR 2312095001/5500
2.    tuto platbu pro identifikaci označí ve variabilním symbolu klubovým IČem
3.    zároveň s platbou zašle na zc.rcacr@raterkesi jmenný seznam členů za které byla platba provedena
       u stávajících členů stačí jméno a příjmení, rok narození a případně číslo licence, u nových členů doplnit i o adresu bydliště
4.    po připsání platby na transparentní účet RCAČR, který můžete stále kontrolovat na internetové sdrese https://www.rb.cz/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/transparentni-ucty?mvcPath=transactions&accountNumber=2312095001 Vám sekretář vystaví doklad – fakturu a zašle Vám ji na klubový e-mail. Zároveň zaznamená částky do evidence členů na webu RCAČR.

Proveďte tedy, prosíme, úhradu co nejdříve. Můžete, samozřejmě, zaslat úhradu za více členů, o to bude méně placení a práce těsně před závody!

Rovněž prosíme, abyste zkontrolovali Vaše klubové údaje na webu RCAČR včetně kontaktních údajů a změny zaslali sekretáři k aktualizaci.
Copyright © 2010 E-VISION International s.r.o.