KALEDÁŘ AKCÍ
srpen/2020
KATEGORIE
INFORMACE
Členové a rozhodčí 2020
Výpis transparentního účtu
Celkový kalendář RCAČR
Síň slávy
Dokumenty ke stažení
Antidopingová charta
Valné hromady
Stav hospodaření
Mapa stránek
ODKAZY
EFRA   European Federation of Radio Operated Model Automobiles
EFRA kalendář   na aktuální sezonu
IFMAR International Federation of Model Auto Racing

RC Autoklub České republiky

Valná hromada 2020

17.1.2020

Vážení přátelé modeláři,

dovoluji si Vás jménem RC Autoklubu České republiky pozvat na Valnou hromadu, která se koná:

v neděli 9.února 2020  od 10 hod.

v Moravské Třebové na adrese:                              Penzion V podzámčí

                             Rybní náměstí 3

                             57101 Moravská Třebová

                              www.penzion-mt.czKlíčem pro účast zástupců klubů je počet členů klubu dle uhrazených členských příspěvků za rok 2019. Na každých i započatých 5 členů je jeden zástupce klubu pro Valnou hromadu. Podmínkou pro účast klubu jsou uhrazené poplatky za členství a členy klubu za rok 2020, kteří se budou účastnit VH. Delegáti jsou povinni se při prezentaci prokázat občanským průkazem.  Pro zastoupení člena na Valné hromadě je nutné doložit podepsaný originál plné moci.

Program Valné hromady 2020:

1.       zahájení  VH

2.       volba mandátové, volební a návrhové komise, odsouhlasení programu

3.       zpráva trenérů sekcí o činnosti sekce za uplynulé období           

4.       zpráva předsedy o činnosti předsednictva a RCAČR za uplynulé období 

5.       hospodaření RCAČR

6.       zpráva revizní komise

7.       schválení výkazu zisku a ztrát za rok 2019

8.       návrhy na úpravu pravidel A

9.       kalendář soutěží na rok 2020

10.   diskuze

11.   zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení z VH

 

Přílohy této pozvánky:
1.  Potvrzení o účasti
Přílohu prosím zaslat e-mailem nejpozději  do 5.2.2020 na adresu:  zc.rcacr@raterkes   nebo na zc.manzes@avoncr               

Miroslav Jurenka
předseda RCAČR
Copyright © 2010 E-VISION International s.r.o.