KALEDÁŘ AKCÍ
srpen/2020
KATEGORIE
INFORMACE
Členové a rozhodčí 2020
Výpis transparentního účtu
Celkový kalendář RCAČR
Síň slávy
Dokumenty ke stažení
Antidopingová charta
Valné hromady
Stav hospodaření
Mapa stránek
ODKAZY
EFRA   European Federation of Radio Operated Model Automobiles
EFRA kalendář   na aktuální sezonu
IFMAR International Federation of Model Auto Racing

RC Autoklub České republiky

Vysvětlení pravidel Electric Track části B

8.4.2011
Předseda sekce Ing. Jan Blahovský podává vysvětlení k platným pravidlům...

Pravidla MČR electric track – je to opravdu černá magie?

 V minulosti byla pravidla MČR démonizována málem na úroveň černé magie. V neposlední řadě byla představována jako „něco“ co vlastně jezdce omezuje a proto nemá ani cenu na MČR jezdit. O tom co všechno musí závodníci účastnící se MČR dodržet a jaká úskalí na ně čekají, jsou šířené hrůzostrašné povídačky. Všichni, kteří jezdíte na nějaké závody, jste pořadateli nuceni dodržovat technická pravidla rovněž a navíc je vám ještě předepisováno co konkrétně a od jakého výrobce máte v modelu mít namontováno. Toto je tedy věc, kterou vlastně všichni dobrovolně akceptujete a za uvedené věci vydáváte nemalé finanční prostředky. Já osobně chápu závod MČR jako vyvrcholení sezóny, ve které by se měli sejít jezdci z celé republiky a porovnat své jezdecké umění. Všichni se zřejmě shodneme na tom, že závod bez pravidel uspořádat nelze a tím spíš, má-li z něj vzejít reprezentace naší republiky na závodech ME a MS. Proč bychom tedy vymýšleli vymyšlené a nepřevzali základy pravidel na technickou specifikaci modelů od mezinárodní autority, která nám kromě rozměrů a hmotnosti nenařizuje nic konkrétního. Rozměry jsou pak ve většině případů dány sortimentem zboží, které prodávají i naši prodejci, a toto zboží mají výrobci homologováno organizací EFRA. Pravidla EFRA jsou používány jak na mistrovství Evropy, tak na závodech pod hlavičkou této organizace. Nelze než podotknout, že většina mezinárodních závodů z těchto pravidel vychází nebo je kompletně přejímá. V neposlední řadě je i ten fakt, že MČR je pro tři nejlepší jezdce v kategorii Modified nejen kvalifikací na mistrovství Evropy ale zároveň jakousi vstupenkou v podobě bezplatné licence EFRA.

A o co konkrétně se jedná? Ano prakticky pouze o karoserii. Tu máte vlastně všichni koupenou a nic se na ní kromě umístění a velikosti přítlačného křídla měnit nedá. Zde bych jen podotkl, že to je vlastně nejdůležitější parametr, který je opravdu nutné z důvodu rovných podmínek hlídat, neboť aerodynamika modelu se uplatňuje již od rychlosti cca 6 km/h a to jak sami uznáte, dosáhnou hravě i Stockové modely, o kategorii Modified ani nemluvím. Další sledovanou veličinou je výška podvozku a jeho šířka, která je prakticky dána výrobcem a pokud nebudete model „tunit“ nestandardními díly, nemůžete ji prakticky překročit. Hmotnost modelu je pak rovněž dána konstrukcí podvozku a při použití běžné elektroniky je buď žádné nebo jen minimální dovážení pár gramy nalepovacího či jiného závaží. No a to je prakticky vše. Nebude-li tedy někdo splňovat technické parametry přítlačného křídla jeho úprav je otázkou několika okamžiků a dovážit model netrvá o nic déle. Výše uvedené jsou opravdu jediné věci, které se na závodech MČR kontrolují u kategoriií Stock a Modified.

Dovolím si tedy jednotlivé kategorie popsat podrobněji a tím přiblížit pravidla všem, kteří o účasti na MČR uvažují. Diskutoval jsem toto téma s mnoha jezdci a po zvážení všech názorů jsem spolu s Odbornou Komisí sekce sestavil pravidla pro tento rok. V tomto článku se budu věnovat pouze technickým pravidlům jelikož k systému kvalifikací a pořadatelským otázkám jsem nezaznamenal žádných připomínek.

Začnu těmi nejjednoduššími a to kategorií GT a Formule.

Pro tyto kategorie je to v rámci MČR premiéra. Jelikož se tyto kategorie jezdí napříč celou republikou, ale všude s trochu odlišnými pravidly rozhodli jsme se tento rok pojmout jako bod 0.  Pravidla nechat co nejvíce volné tak aby se závody staly přístupné pro všechny z této kategorie. Zároveň počítáme s tím, že z diskuze, kterou budeme na těchto závodech inicializovat, vzniknou základní body pro pravidla na příští rok.

Body, které jsou pro obě kategorie společné:

-       Motory bez omezeni

-       Váha modelu není omezena

-       Pneu bez omezení

-       Mazání na pneu je povoleno pouze bez zápachu

-       akumulátory jsou omezeny jmenovitým napětím 7,4V a LiPo baterie musí být v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Napětí baterie před jízdou nesmí překročit 8,4V, jinak nebude jezdec připuštěn k jízdě. Nabíjení LiPo pobaterií je v průběhu závodu možné pouze v bezpečnostních vacích. Nedodržení této podmínky znamená z důvodu vážného porušení bezpečnosti diskvalifikaci ze závodu.

GT

-     Libovolný podvozek s poháněnou pouze zadní nebo přední nápravou

-     Karoserie pouze cestovní vozy nebo závodní speciály typu LeMans

F1

-     Libovolný podvozek s poháněnou pouze zadní nápravou

-     Karoserie pouze formulové speciály

Kategorie Modified a Stock

Vzhledem k tomu, že obě kategorie se u nás jezdí v rámci RCAČR delší dobu jsou tyto pravidla vesměs stejná jako v předešlých letech. U některých bodů pravidel budu uvádět i stručný popis co vede k jejich zavedení (text kurzívou)

Body, které jsou pro obě kategorie společné:

-       povoleny jsou veškeré podvozky Touring Cars

-       minimální hmotnost 1350 g včetně personálního transponderu, nedodržení váhy znamená diskvalifikaci z jízdy (toto je zrovna jeden z bodů, který byl v minulosti některými jezdci hodně napadán. Věc se má ale tak, že hmotnost autíčka má a to hlavně v kategorii stock dost podstatný vliv. A není žádným tajemstvím, že u úplně stejného podvozku bez elektroniky rozdíl 200g není žádný problém stačí ten samý podvozek osadit titanovými díly a rozdíl se ihned dostaví)

-       akumulátory jsou omezeny jmenovitým napětím 7,4V a LiPo baterie musí být v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Napětí baterie před jízdou nesmí překročit 8,4V, jinak nebude jezdec připuštěn k jízdě. Nabíjení LiPo pobaterií je v průběhu závodu možné pouze v bezpečnostních vacích. Nedodržení této podmínky znamená z důvodu vážného porušení bezpečnosti diskvalifikaci ze závodu. (tady jde hlavně o bezpečnostní hledisko)

-       předepsány pneumatiky od dodavatele vybraného odbornou komisí sekce, které budou dostupné v den konání závodu od pořadatele. V  průběhu letního závodů může použít pouze tři sady pneumatik suchých a sadu mokrých. Pro závody v hale jsou povoleny dvě sady pneumatik (tento bod jednoznačně stanovuje stejné podmínky adheze pneumatik a šetří peníze jezdcům, protože nedovoluje testování a zkoušení různých sad pneumatik a to nejenom od různých výrobců ale zároveň kombinací disky x vložky x pneumatiky. Z hlediska množství sad se jedná o určitý kompromis, který vychází ze zvyklostí na mezinárodních závodech a ekonomikou závodu pro jednotlivé jezdce. Je jasné, že většina jezdců použije jednu a v létě nanejvýš dvě sady pneumatik)

-       minimální výška podvozku včetně karoserie je 115mm

-       maximální šířka podvozku bez karoserie 190mm s karoserií 200 mm (tyto dva body jenom vymezují rozměry u námi používaného měřítka)

-       přítlačné křídlo max. v šířce 190mm, boční profil křídla se musí vejít do obdélníku max. 25x40mm, delší strana je rovnoběžná s dráhou. Bočnice křídla se musí vejít do obdélníku 26x52mm, delší strana je rovnoběžná s dráhou. (dostali jsme se k dalšímu v minulosti s velkou nelibostí přijímanému pravidlu. Všem těm, kteří tvrdí, že velikost a aerodynamika křídla nemá žádný vliv doporučuji aby jednou tuto okrasu své karoserie sundaly a odjely pár kol. Myslím, že rychle změní názor. Zároveň chci upozornit, že praxí na závodech RCAČR je taková, že první zjištění nevyhovujícího křídla se obejde bez jakéhokoliv trestu a pilot je pouze na tuto skutečnost upozorněn a vyzván aby závadu odstranil)

-       křídlo nesmí přesahovat výšku střechy karoserie

-       mazání na pneu je povoleno pouze bez zápachu

Modified

-       motory nejsou pro kategorii Modified omezeny

Stock

-       motory – pouze střídavé motory o minimálním počtu závitů 17.5T

-       regulátor – není omezen (váhali jsme o předepsání „zero boost“, ale vzhledem k tomu, že zatím je u nás s tímto programem minimální zkušenost zůstali jsme při vyzkoušených a zavedených pravidlech)

Tak to by byl ne zrovna stručný popis základních pravidel. Předpokládám, že se rozpoutá diskuze, k té plodné se samozřejmě pokusím vyjádřit.

 Jan  Blahovský, předseda sekce
Copyright © 2010 E-VISION International s.r.o.