KALEDÁŘ AKCÍ
únor/2019
KATEGORIE
INFORMACE
Členové a rozhodčí 2019
Výpis transparentního účtu
Celkový kalendář RCAČR
Síň slávy
Dokumenty ke stažení
Antidopingová charta
Valné hromady
Stav hospodaření
Počasí
Mapa stránek
ODKAZY
EFRA   European Federation of Radio Operated Model Automobiles
EFRA kalendář   na aktuální sezonu
IFMAR International Federation of Model Auto Racing

RC Autoklub České republiky

Strana 5 z 68
Zobrazit položek na stránce
Stránky: 3 4 5 6 7 ...
23.1.2018

Valná hromada RCAČR, kalendáře sekcí

V neděli 21.1. 2018 se v Moravské Třebové uskutečnila každoroční Valná hromada. Pozvánku obdrželo 21 klubů, přítomno bylo 20 delegátů zastupujících 9 klubů, z účasti se omluvilo 5 klubů. V pohodové atmosféře byly projednány všechny plánované body programu, v diskuzi byly projednány otázky kolem sekce Electric Track a přicházejícího GDPR. Zápis z jednání bude zveřejněn v nejbližších dnech.

Po VH se na některých webech a sociálních sítích objevily termíny závodů 2018 některých sekcí - upozorňujeme, že tyto termíny ještě nebyly oficiálně schváleny - jakmile k tomuto dojde tak dojde ke zveřejnění i na našem webu.


15.1.2018

Úmrtí prezidenta EFRA a IFMAR

Letošní rok začal smutně pro příznivce našeho sportu, kdy nás 13. ledna navždy opustil prezident EFRA a IFMAR pan Dallas Mathiesen. Bylo mi velkou ctí zahajovat mezinárodní šampionát mladých jezdců vedle pana Dallase kde obdržel od našeho spolku RCAČR plaketu za dlouholetý přínos pro RC sport.

Čest jeho památce.
Miroslav Jurenka, předseda RCAČR
12.1.2018

Změna podmínky k účasti na Valné hromadě

Zápisem předsednictva byla zrušena podmínka zaplacení poplatků na rok 2018.
28.12.2017

Členské příspěvky zůstávají pro rok 2018 ve stejné výši + jak platit?

Předsednictvo RCAČR stanovilo pro rok 2018 členské příspěvky v nezměněné výši: registrovaný spolek 1000,-/rok. Člen 400,-/rok. Členský příspěvek za klub a tři (3) registrované členy klubu musí být zaplacen nejpozději do konce ledna daného kalendářního roku, jinak členství klubu spolku zaniká. (Delegáti na Valnou hromadu mají termín zaplacení do data Valné hromady).

Jak platit?
Jednotliví členové řeší úhradu poplatků pouze přes svůj klub!
1.    klub zašle po 1.1.2018 platbu minimálně 2.200,- za klub (1.000,-) a 3 členy (+ 3x 400,-) na účet RCAČR 2312095001/5500
2.    tuto platbu pro identifikaci označí ve variabilním symbolu klubovým IČem
3.    zároveň s platbou zašle na zc.rcacr@raterkesi jmenný seznam členů za které byla platba provedena
       u stávajících členů stačí jméno a příjmení, rok narození a případně číslo licence, u nových členů doplnit i o adresu bydliště
4.    po připsání platby na transparentní účet RCAČR, který můžete stále kontrolovat na internetové sdrese https://www.rb.cz/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/transparentni-ucty?mvcPath=transactions&accountNumber=2312095001 Vám sekretář vystaví doklad – fakturu a zašle Vám ji na klubový e-mail. Zároveň zaznamená částky do evidence členů na webu RCAČR.

Proveďte tedy, prosíme, úhradu co nejdříve. Můžete, samozřejmě, zaslat úhradu za více členů, o to bude méně placení a práce těsně před závody!

Rovněž prosíme, abyste zkontrolovali Vaše klubové údaje na webu RCAČR včetně kontaktních údajů a změny zaslali sekretáři k aktualizaci.
22.12.2017

Vánoční a Novoroční přání

Vážení sportovní přátelé,

dovolte mi, abych Vám, Vašim rodinám a blízkým popřál pohodové a radostné prožití Vánočních svátků. V novém roce hodně osobních úspěchů a sportovního štěstí.

S úctou Miroslav Jurenka, předseda spolku
19.12.2017

Pozvánka na Valnou hromadu RCAČR

Vážení přátelé modeláři,
dovoluji si Vás jménem RC Autoklubu České republiky pozvat na Valnou hromadu, která se koná v neděli 21.ledna 2018  od 10 hod. v Moravské Třebové na adrese: Penzion V podzámčí, Rybní náměstí 3, 57101 Moravská Třebová, www.penzion-mt.cz .
Klíčem pro účast zástupců klubů je počet členů klubu dle uhrazených členských příspěvků za rok 2017. Na každých i započatých 5 členů je jeden zástupce klubu pro Valnou hromadu. Podmínka úhrady poplatků za členství a členy klubu za rok 2018, kteří se budou účastnit VH, byla zápisem z VV 9.1.2018 zrušena. Delegáti jsou povinni se při prezentaci prokázat občanským průkazem.  Pro zastoupení člena na Valné hromadě je nutné doložit podepsaný originál plné moci.
Program Valné hromady 2018:
1.    zahájení  VH
2.    volba mandátové, volební a návrhové komise, odsouhlasení programu
3.    zpráva trenérů sekcí o činnosti sekce za uplynulé období   
4.    zpráva předsedy o činnosti předsednictva a RCAČR za uplynulé období 
5.    hospodaření RCAČR
6.    zpráva revizní komise
7.    schválení výkazu zisku a ztrát za rok 2017
8.    pohledávka Pavel Kryll
9.    návrhy na úpravu pravidel A
10.    kalendář soutěží na rok 2018
11.    diskuze
12.    zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení z VH

Přílohy této pozvánky - již odesláno e-mailem na kontaktní adresy klubů:
1.  Potvrzení o účasti - Přílohu prosím zaslat nejpozději do 16. 1. 2018 e-mailem na adresu zc.rcacr@raterkesi          

Miroslav Jurenka, předseda RCAČR
3.10.2017
LARGE SCALE OFF ROAD

Vyhlášení výsledků Large Scale Off-road ve Valticích

2.10.2017
OFF ROAD 1:8

Martin Bayer Mistrem republiky v obou kategoriích 1:8 Off road

Dvojzávod konaný na přelomu září a října v Horním Jelení rozhodl o konečném pořadí letošního seriálu MČR. Martin Bayer zvítězil jek v kategorii Elektro tak i ve spalovacích IC.

Top5 1:8 buggy Elektro:


Top5 1:8 buggy IC:

25.9.2017
OFF ROAD 1:8

Info k poslednímu závodnímu víkendu v rámci MČR BUGGY 1:8 IC/E

Dráha bude otevřena v pátek 29.9.2017 od 12.00 hod. Konec tréninku bude v 19.00 hod. Poplatek za trénink bude 150,- Kč/ jezdec.

V sobotu se začne v 8.00 hod volným tréninkem. Po vyhlášení sobotního závodu připravíme raut. Poplatek bude 200,- Kč za osobu. PROSÍM PŘEDEM O INFO (mailem, sms, volejte) KDO SE RAUTU CHCE ZÚČASTNIT!!!!! 

Nedělní závod začneme opět v 8.00 hod volným tréninkem.
Další časový plán určíme podle počtu přihlášených.

Po ukončení nedělního závodu proběhne slavnostní vyhlášení celé sezony.(budou poháry)
25.9.2017
LARGE SCALE ON ROAD

Filip Jílek vítězem MČR 2017 Large Scale On Road

Teprve poslední závod sezony 2017, který se konal v sobotu 23.9. na deštěm zkrápěném asfaltu ve Slavkově, rozhodl o vítězi seriálu. Před závodem měli na čele tabulky stejný počet bodů Adrian Uhrík a Filip Jílek, jen o 2 body méně držel Dušan Bayer. Bohužel, Adrian Uhrík se nemohl posledního závodu z rodinných důvodů zúčastnit a tak se mělo rozhodnout jen mezi Filipem a Dušanem. I když, za určitých okolností mohl vstoupit do boje i Petr Rovný. Nakonec to však měl Filip jednoduché, protože Dušan Bayer poškodil svůj model ve warm-upu před startem finálovky a model Petra Rovného skončil po havárii s jiným modelem na rovince 10 minut před koncem jízdy.

MČR 2017: 1.místo: Filip Jílek 264 bodů, 2.místo: Adrian Uhrík 246 bodů, 3.místo: Dušan Bayer 244 bodů


Strana 5 z 68 Stránky: Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Další
Copyright © 2010 E-VISION International s.r.o.